رهن و اجاره املاک در تبریز

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 20489 نوع ارائه منطقه رشدیه متراژ (مترمربع) 220 ودیعه 600,000,000 تومان اجاره تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 3 طبقه 2 تع...

بلوار استانداری دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 20495 نوع ارائه منطقه استانداری متراژ (مترمربع) 100 ودیعه 40,000,000 تومان اجاره 3,500,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه...

بلوار استانداری دو خوابه / طبقه هشتم

کد آگهی 20395 نوع ارائه منطقه استانداری متراژ (مترمربع) 119 ودیعه 130,000,000 تومان اجاره تومان کل طبقات ساختمان 13 تعداد واحد در طبقه 5 طبقه...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 20367 نوع ارائه منطقه آبرسان متراژ (مترمربع) 120 ودیعه 135,000,000 تومان اجاره تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 ت...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 18673 نوع ارائه منطقه ائل گلی متراژ (مترمربع) 125 ودیعه 170,000,000 تومان اجاره 1,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طب...

فردوس سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 17097 نوع ارائه منطقه فردوس (ایل گلی) متراژ (مترمربع) 210 ودیعه 1,000,000,000 تومان اجاره 100,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد د...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 11530 نوع ارائه منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 135 ودیعه 100,000,000 تومان اجاره 5,500,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1...

35متری سینا دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 18721 نوع ارائه منطقه 35متری سینا متراژ (مترمربع) 110 ودیعه 240,000,000 تومان اجاره تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 4 طبقه...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 19491 نوع ارائه منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 140 ودیعه 160,000,000 تومان اجاره 2,500,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در ط...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 17727 نوع ارائه منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 330 ودیعه 100,000,000 تومان اجاره 19,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1...

خانه 135 متری در رشدیه تبریز

5 ماه قبل
سه خوابه

کد آگهی 19572 نوع ارائه منطقه رشدیه متراژ (مترمربع) 135 ودیعه 400,000,000 تومان اجاره تومان کل طبقات ساختمان 2 متراژ بنا(مترمربع) 170 سال ساخت...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 19193 نوع ارائه منطقه رشدیه متراژ (مترمربع) 110 ودیعه 250,000,000 تومان اجاره تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تع...

دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 15107 نوع ارائه منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 130 ودیعه 120,000,000 تومان اجاره 7,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 11530 نوع ارائه منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 135 ودیعه 150,000,000 تومان اجاره 5,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 19054 نوع ارائه منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 210 ودیعه 250,000,000 تومان اجاره تومان کل طبقات ساختمان ۵ تعداد واحد در طبقه ۱ طبقه ۱...