رهن و اجاره آپارتمان در یزد

دو خوابه
عدالت دو خوابه / طبقه سوم

اجاره ... آپارتمان بنفشه عدالت طبقه سوم شیک 110 متری 2 خواب

15 خرداد دو خوابه

اجاره ... آپارتمان آترین خیابان 15 خرداد 170 متر 2 خواب کلید نخورده خیلی لوکس

دو خوابه

اجاره ... آپارتمان آفتاب بلوار شهید قندی 100 متر 2 خواب بازسازی شده شیک

دو خوابه
دو خوابه

اجاره ... آپارتمان آفتاب شهید قندی 100 متر 2 خواب 20 م 2 م

دو خوابه

اجاره ... اپارتمان آفتاب 100 متر 2 خواب 20 م 2 م

دو خوابه

اجاره ... اپارتمان سروستان 110 متر 2 خواب 50 م 5/5 م

جنب سوپر ایده ال یک خوابه

کد ۲۳

سه خوابه

اجاره ... آپارتمان شیرین صفائیه 180 متری 3 خواب رهن کامل

سه خوابه

اجاره ... آپارتمان تسنیم پشت پارک آزادگان 210 متری 3 خواب فوق العاده شیک