رهن و اجاره آپارتمان در شیراز

فلکه سنگی دو خوابه

واحد صفر ۲خواب ۱۰۰متری رهن • . . واحد صفر و لوکس با امکانات کامل

سه خوابه
دو خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان ۱۱۸ متری در باغ تخت تعداد خواب: دو خوابه سال ساخت: ده ساله متراژ: ۱۱۸ متر موقعیت: شیراز رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره : ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان...

کوچه ۱۴ دو خوابه

رهن کامل اپارتمان کوچه ۱۴ وصال شمالی نوساز ۱۲۰ متر دو خوابه جنوبی ۲ انباری بالکن جنوبی اسانسور پارکینگ ۲۶۰ میلیون رهن کامل

بلوار هجرت سه خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان ۱۵۰ متری در هجرت تعداد خواب: سه خوابه سال ساخت: نوساز ساله متراژ: ۱۵۰ متر موقعیت: شیراز رهن : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رحیمی "کارشناس رهن و اج...

دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان ۱۲۰ متری در نیایش تعداد خواب: دو خوابه سال ساخت: ده ساله متراژ: ۱۲۰ متر موقعیت: شیراز رهن : ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره : ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان...

دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان ۱۲۰ متری در چمران تعداد خواب: دو خوابه سال ساخت: پانزده ساله متراژ: ۱۲۰ متر موقعیت: شیراز رهن : ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رحیمی "کارشناس رهن و...

سه خوابه / طبقه هفتم

آپارتمان ۱۵۰ متری در چوگیاه تعداد خواب: سه خوابه سال ساخت: یک ساله متراژ: ۱۵۰ متر موقعیت: شیراز رهن : ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رحیمی رحیمی "کارشناس رهن...

اطلسی دو خوابه / طبقه هفتم

آپارتمان ۱۳۵ متری در اطلسی تعداد خواب: دو خوابه سال ساخت: هفت ساله متراژ: ۱۳۵ متر موقعیت: شیراز رهن : ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رحیمی "کارشناس رهن و اج...

اطلسی سه خوابه / طبقه سوم

آپارتمان ۱۳۵ متری در اطلسی تعداد خواب: سه خوابه سال ساخت: هفت ساله متراژ: ۱۳۵ متر موقعیت: شیراز رهن : ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رحیمی "کارشناس رهن و اجا...

دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان ۹۵ متری در چوگیاه تعداد خواب: دو خوابه سال ساخت: شش ساله متراژ: ۹۵ متر موقعیت: شیراز رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رحیمی "کارشناس رهن و اجار...

مشیرفاطمی دو خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان ۱۳۵ متری در مشیرفاطمی تعداد خواب: دو خوابه سال ساخت: دو ساله متراژ: ۱۳۵ متر موقعیت: شیراز رهن : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره : ۴,۵۰۰,۰۰۰ توما...

جاوید سه خوابه / طبقه اول

آپارتمان ۱۴۰ متری در جاوید تعداد خواب: سه خوابه سال ساخت: شش ساله متراژ: ۱۴۰ متر موقعیت: شیراز رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رحیمی "کارشناس رهن و اجار...

دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان ۱۰۷ متری در جمهوری تعداد خواب: دو خوابه سال ساخت: یک ساله متراژ: ۱۰۷ متر موقعیت: شیراز رهن : ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان...

سه خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان ۱۳۰ متری در بیست متری سینما سعدی تعداد خواب: سه خوابه سال ساخت: ده ساله متراژ: ۱۳۰ متر موقعیت: شیراز رهن : ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رحیمی "کا...