خرید املاک در تبریز

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 19049 نوع فروش منطقه میرداماد متراژ (مترمربع) 163 قیمت 3,500,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 17240 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 96 قیمت 1,570,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 5 تعداد اتاق 2...

فرشته جنوبی سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 18764 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 147 قیمت 2,150,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تعداد اتا...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 17399 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 110 قیمت 2,250,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 2...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 18568 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 128 قیمت 1,920,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 5 تعداد اتا...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 19560 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 132 قیمت 2,160,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 19749 نوع فروش منطقه باغمیشه متراژ (مترمربع) 99 قیمت 1,247,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 2...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 19938 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 117 قیمت 2,250,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتا...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 17006 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 140 قیمت 2,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 17449 نوع فروش منطقه آبرسان متراژ (مترمربع) 160 قیمت 2,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 18659 نوع فروش منطقه زعفرانیه متراژ (مترمربع) 200 قیمت 4,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 10 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 18128 نوع فروش منطقه ولی امر متراژ (مترمربع) 144 قیمت 2,160,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 10539 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 220 قیمت 6,440,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 20528 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 185 قیمت 2,600,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 20817 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 143 قیمت 1,930,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 3...